Mine stov

På et kontor, hvor der er støv, væsker, gasser eller brandfarlige dampe, og der ikke er noget område, der er udpeget til potentielt eksplosive atmosfærer, bør der udarbejdes et omfattende dokument kaldet en eksplosionsfarevurdering uden forsinkelse.Det skal være, at arbejdsgivers pligt er at matche eksplosionsfareszoner.

Desuden angår punkt 37. 1. Forordning fra indenrigsministeren og værgemål af 7. juni 2010 vedrørende brandbeskyttelse af bygninger, andre bygningskonstruktioner og områder (Journal of Laws 10.109.719, både i bygninger og også på tilstødende områder, hvor brændbare materialer produceres, opbevares, opbevares eller alene, hvor blandinger, der kan føre til en eksplosion kan overvejes, oprettes vurderinger af eksplosionsfare.I denne vurdering er det absolut nødvendigt at angive lokaler, der er potentielt eksplosive. Der skal udpeges passende eksplosionsfarlige områder i lejligheder og udendørs rum. Der skal udvikles grafisk dokumentation, der indeholder klassificeringen og de faktorer, der kan skabe en eksplosion.

https://ecuproduct.com/dk/kankusta-duo-sats-pa-dobbelt-kraftbevidst-vaegttab/

Vurdering af eksplosionsrisiko bør være baseret på de nuværende europæiske standarder, herunder:• PN-EN 1127-1: 2011 "Eksplosive atmosfærer. Forebyggelse af forrude og eksplosion.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Eksplosive atmosfærer - Rumklassificering - Gaseksplosive atmosfærer.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Eksplosive atmosfærer.Rumklassificering. Atmosfærer, der indeholder brændbart støv,• Teknisk standard ST-IIG-0401: 2010 "Gasnet. Eksplosionsfarezoner Analyse og valg.• PN-EN 6079-10-14 "Eksplosive atmosfærer - Design, valg og samling af elektriske installationer"• PN-EN 60079-20-1 "Eksplosive atmosfærer - Materielle egenskaber vedrørende klassificering af alkoholer og dampe - Spørgsmetoder og tabeloplysninger"• PN-EN 50272-3: 2007 "Krav til sikring og opbevaring af sekundære batterier..